Traces – Olion

Traces : glass work and paintings inspired by archaeology and landscape

Oriel Linda Norris Gallery

Open by arrangement

Click here for a virtual tour of the exhibition

Map

In this exhibition Linda is showing her glass work inspired by the archaeology of Pembrokeshire alongside her landscape paintings.

“As an artist I use glass as a medium to illuminate untold stories. Glass is a shape shifter, as a material it is both strong and fragile, opaque and transparent, liquid and solid, it transmits and reflects light.”

Olion : gwaith gwydr a phaentiadau a ysbrydolwyd gan archeoleg a thirwedd

Agor trwy drefniant

Map

Yn yr arddangosfa hon mae Linda yn dangos ei gwaith gwydr a ysbrydolwyd gan archeoleg Sir Benfro ochr yn ochr â’i phaentiadau tirwedd.

“Fel artist dwi’n defnyddio gwydr fel cyfrwng i oleuo straeon sydd heb eu hadrodd. Mae gwydr yn symudwr siâp, fel deunydd mae’n gryf ac yn fregus, afloyw a thryloyw, hylif a solet, mae’n trosglwyddo ac yn adlewyrchu golau. ”

 

 

 

 

 

Scroll to Top